افشره اسطوخودوس الیس

19,900 تومان

افشره رازیانه الیس

15,000 تومان

افشره زیره الیس

15,000 تومان

افشره شوید الیس

19,900 تومان

افشره لیمو ترش الیس

15,000 تومان

افشره نعناع الیس

15,000 تومان

دهان شویه مورد (میرتل) الیس

17,500 تومان

عرق دارچین شفای کردستان

7,000 تومان

عرق شش گیاه شفای کردستان (جوارش)

11,000 تومان

عرق گرامیداب شفای کردستان مخصوص کودک و نوزاد

12,000 تومان

قطره خوراکی آویشن گرینو

21,000 تومان

قطره خوراکی پرتقال گرینو

35,500 تومان

قطره خوراکی ترخون گرینو

35,500 تومان

قطره خوراکی دارچین گرینو

45,000 تومان

قطره خوراکی رازیانه گرینو

35,500 تومان

فروش انواع عرقیات گیاهی و دارویی