خواص خرما / data / palm

خرما و خواص درمانی آن !!!

خرما نام انگلیسی: Data نام علمی: Phoenix dectylitera اثرات خرما بر بدن: برطرف کننده سرفه، تمیز کننده بدن از سموم، تنظیم دستگاه ادراری .. طریقه مصرف خرما

ادامه مطلب