ویژگی و خواص گیاهان دارویی و نحوه مصرف آنها، توضیحات در مورد انواع بیماریها و راههای درمان از طریق طب سنتی و طب گیاهی